วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ไม่มีคำอธิบายใดๆๆ

ความรักคือสิ่งที่สวยงาม
ยุที่เราจะเลือกทำให้เหมาะสม
ตามเวลาหรือทำแบบไม่คิดถึงสิ่งใดเลย

#และแล้วก็ถึงเวลาที่เราสองคนต้องจากกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น